сладкарство
хлебарство
хлебарство, сладкарство
БАБХ извърши проверки на 4140 обекта
Сряда, 18 Май 2011г.

Българска агенция по безопасност на храните извършва проверки по официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни на територията на цялата страна.

За периода от 9 май до 13 май констатираните резултати са следните:

- Общ брой проверени обекти – 3449

- Общ брой издадени предписания – 431

- Общ брой издадени актове за установяване на административно нарушение – 103

- Общ брой обекти с временно преустановена дейност – 23

- Възбранени хранителни продукти – 87,5 кг. и 1000 кг. замразен пипер

Извън тези проверки и във връзка със започващия летен сезон, Българска агенция по безопасност на храните извърши засилени проверки в морските курорти. Проверките бяха на териториите на Областните дирекции по безопасност на храните – град Варна, Бургас и Добрич. Експертите на агенцията провериха обекти за търговия на дребно с храни, хипермаркетите, заведенията за обществено хранене, питейните заведения, хотелите и почивните бази по черноморското крайбрежие. Особено внимание се обърна на кетъринг фирмите, временни обекти за продажба на хранителни продукти и обекти, които предлагат all inclusive услуга.

За периода от 15 април до 15 май резултатите, констатирани от трите Областни дирекции – Варна, Бургас и Добрич, са следните:

- Общ брой проверени обекти – 691

- Общ брой издадени предписания – 91

- Общ брой издадени актове за установяване на административно нарушение – 56

- Възбранени хранителни продукти – 153,87 кг.

Най-честите нарушения са свързани с неадекватно поддържене на системите за самоконтрол, непредставяне на документи за произход и годност и непълни такива, несъответствие с хигиенните изисквания, некоректна етикетировка

 
Български (България)